việt nam
cố đô huế
  [Gởi Bài Viết] | [Gởi Link - Web Site] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Du lịch: Danh bạ Quần thể di tích Cố đô Huế Việt Nam
   

Cửa Thể Nhân và 4 khẩu thần công Xuân, Hạ, Thu, Đông

Phu Văn Lâu
Cửu đỉnh tại Huế

Lư trầm, pháp lam nội thất Huế
 

Quần thể di tích Cố đô Huế

  Quần thể di tích Cố đô Huế - văn hoá do triều Nguyễn chủ trương xây dựng trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20 trên địa bàn kinh đô Huế xưa; nay thuộc phạm vi thành phố Huế và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên -Huế, Việt Nam. Phần lớn các di tích này nay thuộc sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới vào ngày 11 tháng 12 năm 1993.
 

Những di tích trong Hoàng Thành Huế

Hoàng Thành nằm bên trong Kinh Thành, có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và bảo vệ Tử Cấm Thành - nơi dành riêng cho vua và hoàng gia. Hoàng Thành và Tử Cấm Thành thường được gọi chung là Đại Nội.
 • Ngọ Môn
 • Điện Thái Hoà và Sân Đại Triều Nghi
 • Triệu Miếu
 • Hưng Miếu
 • Thế Miếu
 • Thái Miếu
 • Cung Diên Thọ
 • Cung Trường Sanh
 • Hiển Lâm Các
 • Cửu Đỉnh: Tại Huế, Cửu Đỉnh là một tập hợp gồm 9 cái đỉnh bằng đồng đặt ở trước Hiển Lâm Các đối diện với Thế Miếu, phía tây nam Hoàng Thành tại thành phố Huế. Cửu Đỉnh là công trình nghệ thuật có giá trị nhất tại Huế, Việt Nam.
 •  

  Những di tích phía ngoài kinh thành Huế

 • Phu Văn Lâu: Vào đầu thời Gia Long (1802-1819), đây chỉ là một toà nhà nhỏ có tên Bảng đình, dùng làm nơi công bố các chiếu thư, chỉ dụ của nhà vua hoặc các bảng thi Hội, thi Đình cho dân chúng.
 • Tòa Thương Bạc
 • Văn Thánh
 • Võ Thánh
 • Đàn Nam Giao
 • Hổ Quyền
 • Điện Voi Ré
 • Điện Hòn Chén
 • Chùa Thiên Mụ
 • Trấn Hải Thành
 • Nghênh Lương Đình
 • Cung An Định
 •  

  Lăng tẩm các Vua chúa Nguyễn

 • Lăng Gia Long
 • Lăng Minh Mạng
 • Lăng Thiệu Trị
 • Lăng Tự Đức
 • Lăng Đồng Khánh
 • Lăng Dục Đức
 • Lăng Khải Định: Vua Khải Định (1885–1925) là vị vua thứ 12 của nhà Nguyễn, trị vì từ 1916 đến 1925. Đức Hoằng Tôn Tuyên Hoàng Đế Khải Định tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, còn có tên là Nguyễn Phúc Tuấn, con trưởng của vua Đồng Khánh và bà Hựu Thiên Thuần Hoàng hậu Dương Thị Thục, sinh ngày 1 tháng 9 năm Ất Dậu tức 8 tháng 10 năm 1885.
 •  

  Những di tích trong Kinh Thành Huế

  Là những di tích được giới hạn theo bản đồ thuộc các đường như sau: phía nam là đường Ông Ích Khiêm; phía tây là đường Tôn Thất Thiệp; phía bắc là đường Lương Ngọc Quyến và phía đông là đường Xuân 68. Những di tích này bao gồm:
 • Kỳ Đài
 • Trường Quốc Tử Giám
 • Điện Long An
 • Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế
 • Đình Phú Xuân
 • Hồ Tịnh Tâm
 • Tàng Thơ Lâu
 • Viện Cơ Mật - Tam Toà
 • Đàn Xã Tắc
 • Cửu vị thần công
 •  

  Những di tích trong Tử Cấm Thành Huế

  Tử Cấm Thành nguyên gọi là Cung Thành là vòng tường thành thứ 3 của Kinh đô Huế, giới hạn khu vực làm việc, ăn ở và sinh hoạt của vua và hoàng gia. Những di tích này bao gồm:
 • Tả Vu và Hữu Vu
 • Vạc đồng
 • Điện Kiến Trung
 • Điện Cần Chánh
 • Thái Bình Lâu
 • Duyệt Thị Đường
 •